HUURVOORWAARDEN

De huurder is verantwoordelijk voor de gehuurde goederen tijdens de volledige huurperiode en zal ook permanent (laten) toezien op de goede werking en gebruik.
Bij plaatsing van de bestelling verklaart de huurder zich akkoord met alle bepalingen van deze voorwaarden die ook terug te vinden zijn op onze website www.jumpandjoy.be


Springkastelen zijn gemaakt voor kinderen en niet voor volwassenen!


Reservering

 1. Men kan telefonisch, per e-mail of via onze website reserveren.

 2. De reservering wordt steeds door ons bevestigd en is pas vanaf dan definitief.


Levering

 1. De springkastelen worden door ons geleverd en weer afgehaald. Het tijdstip van levering/afhaling is af te spreken. Binnen een straal van 25 km rond ons adres leveren wij gratis. Indien de afstand méér is dan 20 km vragen wij een vergoeding.

 2. Een springkasteel moet steeds op een zachte vlakke ondergrond (gras) geplaatst worden. Indien dit onmogelijk is, gelieve dit bij reservatie te vermelden zodat wij het nodige materiaal kunnen voorzien. Zo niet kan altijd geweigerd worden het springkasteel op te stellen.

 3. Het kasteel mag in geen geval geplaatst worden op steenslag, op oneffen terrein, of op plaatsen waar puntige voorwerpen voorkomen.

 4. Als op vraag van de huurder het kasteel op een harde ondergrond (klinkers, beton, asfalt) dient geplaatst te worden kan het niet verankerd worden en zijn wij niet verantwoordelijke voor de eventuele schade die daaruit volgt.

 5. Voor plaatsing hebben wij een vlakke doorgang nodig van minimaal 1 meter breedte. Door een huis is niet mogelijk enkel de kleine springkastelen (vraag er naar).

 6. Het springkasteel mag na opstelling niet meer verplaatst worden!


Attracties

 1. Het is verboden om de buitenwanden van de springkastelen te klimmen. hangen en naar beneden te trekken.

 2. Het is verboden eten, drinken, huisdieren, speelgoed, scherpe voorwerpen, ... op de attracties te brengen.

 3. De attractie mag niet worden betreden met schoenen.

 4. Bij stroomuitval, storing aan de ventilator of bij drukverlies mag het springkussen niet gebruikt worden en moeten alle gebruikers het springkasteel direct verlaten.

 5. In geval van regen laat men de attractie (indien mogelijk) opgeblazen zo dat er geen water in het kasteel kan lopen, enkel de springkastelen zonder dak kunnen afgelaten worden en overdekt worden met het bij geleverde zeil.

 6. Als het springkasteel bij regenweer toch dient afgelaten te worden zal deze worden dubbelgevouwen en met een waterdicht zeil worden overdekt. Koppel ook de motor en elektriciteitsleidingen af en leg deze op een droge plaats (ook bij overnachting).

 7. Bij een windkracht van meer dan 4 Bft moet het kasteel worden afgelaten om schade te voorkomen. Bij niet naleven hiervan zal eventuele opgelopen schade worden verhaald op de huurder.

 8. Na regen of storm dient het kasteel zo snel mogelijk terug opgeblazen te worden zodat het terug kan drogen.

 9. De motor mag in geen geval worden afgedekt wegens kans op oververhitting.

 10. De huurder voorziet een verlengkabelmet aarding(230V – 16A, onbelast) tot aan de achterkant van het springkasteel.

 11. Overdekte springkastelen zijn bedoeld als zonnewering (dit om zonneslag bij kinderen te voorkomen) en niet als bescherming tegen regen! De meest overdekkingen bieden de kastelen een kleine bescherming tegen de regen, maar zal er steeds regenwater op het springgedeelte binnendringen.

 12. Het is verboden het dakzeil te verwijderen tijdens de huurperiode.

 13. De attracties worden op regelmatige basis gereinigd en gedesinfecteerd. Bij buitensporige vervuiling zullen kosten worden aangerekend. Het is de huurder verboden om met producten eventuele vervuiling te verwijderen. Deze kunnen namelijk schade toebrengen aan het materiaal.


Schade / Ongevallen

 1. Bij eventuele vaststelling van schade, al dan niet opzettelijk, zal deze worden verhaald op de huurder. Dit zal worden hersteld door professionele mensen.

 2. Bij gebeurlijke ongevallen van welke aard ook tijdens de verhuurperiode kan de verhuurder niet aansprakelijk worden gesteld. Onze springkastelen zijn veiligheid gekeurd en zijn voorzien van een certificaat.

 3. Evenmin kan de verhuurder aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel ontstaan tijdens levering, plaatsing, gebruik of afbouw.

 4. Men dient erop toe te zien dat de kinderen niet achter het kasteel aan de ventilator komen en het kasteel aflaten.

 5. Bij defect tijdens de huurperiode dient U ons onmiddellijk te verwittigen! Dit kan op de volgende nummers 0498/100.582. of 055/606.960. Dit om het tijdstip van het defect aan ons te bevestigen. Na vaststelling van de oorzaak van het defect door onze diensten zal U enerzijds een aangepast deel van de huurprijs worden terugbetaald anderzijds de meerprijs van de herstelling aan U doorgerekend indien het defect te wijten is aan door U aangebrachte schade.

 6. De klant is er toe gebonden zijn burgerlijke verantwoordelijkheid n.a.v. het gebruik van attracties te laten verzekeren bij een erkende Belgische verzekeringsmaatschappij, verzekering welk elk ongeval zal dekken vanaf de in ontvangst name tot wederafgifte, met afstand van elk recht op verhaal namens de verhuurder.

Opmerking: De meeste familiale verzekeringen dekken eventuele schade.


Huurperiode

 1. De dag huurperiode begint om 8 uur en eindigt om 22 uur.

 2. Weekend begint op zaterdag 8 uur en eindigt zondag 22 uur.

 3. Mits afspraak kan er een afwijking op de huurperiodes zijn.

 4. De huurder verwittigt de verhuurder als de huurperiode vroeger dan voorzien afloopt.

 5. Het is verboden het springkasteel verder te verhuren of geldelijk uit te baten, dit kan slechts na ons akkoord.


Annulatie

 1. Bij slecht weer voorspelling kan u kosteloos annuleren, dit dient wel te gebeuren ten minste 24 uur voor het afgesproken uur van levering.

 2. Indien niet voorspeld maar het toch aanhoudend regent op de dag zelf kan u ons nog steeds contacteren om het springkasteel te annuleren.


Betalingen

 1. Het volledige huurbedrag dient contant betaald te worden bij levering en plaatsing van de attractie.

 2. Onze voorwaarden hebben prioriteit op de voorwaarden en eventuele betalingstermijnen vermeld op bestelbons of in de algemene voorwaarden van de huurder.